Om föreningen

Budoklubben Ninpo Varberg bildades den 27 mars 2017.

Organisationsnummer: 802508-3794

Styrelsen 2018

  • Ordförande: Roger Karlsson
  • Kassör: Alexander Alasjö
  • Sekreterare: Gunnar Hoffsten
  • Vice ordförande: Henrik Lämpegård
  • Ledamot: Fredrik Borghardt