Uppehåll i ordinarie träning – Öppet brev till styrelsen i VJK

Till att börja med har vi inget emot Varbergs Judoklubb (VJK), vi har haft en lång relation och tycker det är tråkigt att det har gått som det har gått. Vi hoppas få komma tillbaka och hyra dojon.

Vi står dock för närvarande utan lokal att träna i på grund av att styrelsen i VJK inte låter oss fortsätta hyra lokalen som de lovat oss. Vi har sedan många år tillbaka varit en del av VJK men blev vid förra årets årsmöte borttvingade från föreningen genom en proposition till stadgeändring som styrelsen lade. Sedan dess har vi försökt förhandla med styrelsen utan resultat.

Anledningarna de ger oss är ogrundade, personliga och missvisande. Det drabbar i slutändan våra medlemmar som inte har med de personliga anledningarna att göra.

Vi skrev den 2 februari 2018 ett öppet brev till styrelsen i Varbergs Judoklubb där vi beskriver vår syn på hur VJK:s styrelse behandlat oss under det senaste året.

Läs brevet här: Öppet brev till styrelsen i VJK

Vi förväntade oss ett svar med en ursäkt för deras beteende och en möjlighet att åter hyra dojon som tidigare lovat. Deras svar var dock att VJK:s årsmöte beslutat om stadgeändringen, något som vi inte kritiserat i brevet. De nämner också att vi skrivit på ett avtal (som hade med ekonomisk ersättning att göra och inte var förhandlingsbart).

Det är svagt av VJK:s styrelse att inte bemöta kritiken vi framför. Vi står fast vid vårt brev där vi beskriver styrelsens agerande som: ’går emot såväl VJK:s kärnvärden om ”värme, jämställdhet och
kamratskap” som idrottens grundläggande värderingar’.

Vi uppmanar medlemmar i VJK att läsa brevet innan deras årsmöte den 15 februari 2018 och därefter ta ställning till huruvida VJK:s styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.